Over Hardtnodig

Hardtnodig verzorgt communicatie- en projectmanagement. Dat kan vanuit de rol van interim adviseur in uw bestaande team of als afdeling communicatie wanneer uw organisatie geen afdeling communicatie heeft.

Kennis van strategie, een goed inlevingsvermogen, creativiteit en slagvaardigheid vult aan op uw eigen organisatie. Wij bieden wij dienstverlening van strategie tot uitvoering. Met betrokkenheid werken wij aan uw communicatie- of projectdoelstellingen.

We werken hybride. Op momenten dat het moet, zijn wij aanwezig op locatie om in teamverband te werken. Maar het kan ook virtueel.

Hardtnodig is de afgelopen 20 jaar veel actief bij maatschappelijke opgaven waarbij samenwerking centraal staat. We begeven ons vaak tussen organisaties in en creëren een weefsel en een samenhang om gezamenlijke doelen te bereiken.

Bijvoorbeeld op het gebied van wijkteams, sport en bewegen, gezondheid, mobiliteit en energie. We werken veelal voor uitvoeringsorganisaties en overheden.

Vanuit de innovatieve microstad De Nieuwe Stad in Amersfoort, het middelpunt van Nederland, zijn we in de gelegenheid snel naar het Oosten en in de driehoek Amsterdam, Utrecht en Amersfoort te opereren. Doorgaans met de fiets en het openbaar vervoer.

Parels van opdrachten

Als we aan een opdracht werken, dan gaan we er helemaal voor. De afgelopen jaren werkten we aan diverse projecten en op basis van interim aan opdrachten. Bijvoorbeeld als communicatieadviseur, communicatiecoördinator, communitymanager of projectmanager. Dat doen we leidend en dienend als mens waar je op kunt bouwen. Enkele parels van ons werk hebben we uitgelicht op deze website.

Groen, gezond en slim

Met de start van Hardtnodig in 2004 kijken we nu terug op de vooruitgang. We houden van nog steeds van spelen met taal. We begonnen destijds met een focus op reizen, schrijven en internet, in de tijd dat internet nog in opkomst was. WordPress was net opgericht toen wij onze eerste self-hosted website bouwden.

Pionieren was het in een nieuwe wereld waar websites informatief waren en waar contentmanagement en search engine optimization nauwelijks nog bestonden. Laat staan social media en de hoeveelheid dataverkeer dat dat alleen al met zich meebrengt.

Twee decennia later focussen we ons op de tagline “Groen, gezond en slim” als focus op de werkgebieden waar we in willen werken. Voorbeelden zijn elektrisch vervoer, gezondheid vóór zorg en slim door gebruik van ICT en vooral ook eenvoud als niet mailen maar delen.

Door mee te groeien in het tijdperk en steeds weer nieuwe kansen te zien om doelgroepen en stakeholders te informeren, overtuigen en instrueren, hebben we ons ontwikkeld tot professionals in communicatie- en projectmanagement.

Die professionaliteit is mede te vinden in de ervaring met de dynamiek van organisaties, het organiseren zelf en de mensen die hier deel van uitmaken. De senioriteit met kennis, kunde en ervaring kan het verschil maken in het lezen van de dynamiek en de belangen die spelen binnen en buiten organisaties.

Door hier met respect en begrip mee om te gaan, kunnen we gezamenlijk komen tot nieuwe resultaten, volop energie en in de goede sfeer. Daar willen wij aan bijdragen.